Zaadaptowany ku zbawieniu

Jędrzej Rams

|

Gość Legnicki 42/2016

publikacja 13.10.2016 00:00

To miejsce czekało na poświęcenie Bogu 70 lat.

▲	Kościół w Łaziskach to dawna niemiecka świetlica wiejska. ▲ Kościół w Łaziskach to dawna niemiecka świetlica wiejska.
Zdjęcia Jędrzej Rams /Foto Gość

7października poświęcony został kościół pw. Nawiedzenia NMP w Łaziskach, miejscowości przynależącej do parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Kruszynie. Miejsce to służy mieszkańcom Łazisk od 70 lat, czyli od czasu, gdy przyjechali tutaj z Kresów Wschodnich.

W wielu miejscowościach Polacy przejmowali kościoły katolickie, czasem protestanckie. W Łaziskach żadnego jednak nie było. – Zaadaptowali więc na ten cel miejscową świetlicę. Po latach gruntownie ją odremontowano, położyliśmy m.in. przepiękną podłogę, i nareszcie mogła stać się oficjalnie miejscem poświęconym Bogu – mówił ks. kanonik Ludwik Maciak, proboszcz miejsca. Poświęcenia dokonał ordynariusz bp Zbigniew Kiernikowski. – Jezus jako Bóg jest niezmienny, stały. Może być fundamentem wszystkiego. Dlatego przyszedł, by w naszych ludzkich, zmiennych warunkach przeżyć to, co najbardziej zmienia życie człowieka – śmierć. I to śmierć na krzyżu, niesprawiedliwą. Dlatego został ustanowiony Panem wszystkiego. My w tych zmiennych warunkach życia uzyskujemy tę niezmienną pewność, niezmienność życia, które się nie kończy, właśnie przez odniesienie do Jezusa Chrystusa. I żebyśmy mogli to przeżywać, potrzebujemy miejsca zgromadzenia, słuchania słowa Bożego, sprawowania sakramentów – mówił biskup.