Jaki chcesz mieć park?

Roman Tomczak Roman Tomczak

publikacja 24.08.2016 12:14

Od 25 sierpnia do 13 września potrwają konsultacje społeczne ws. projektu planu ochrony Karkonoskiego Parku Narodowego.

Jaki chcesz mieć park? Karkonoski Park Narodowy odwiedza rocznie ok. 2 mln turystów Roman Tomczak /Foto Gość

Wnioski w tej sprawie można składać ustnie, pisemnie lub drogą elektroniczną. Jak zapewnia dr Andrzej Raj, dyrektor KPN, wszystkie będą starannie rozpatrzone.

- Po zakończeniu prac nad projektem podana zostanie informacja o udziale społeczeństwa w postępowaniu oraz o tym, w jaki sposób uwagi i wnioski społeczne zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione w pracach nad projektem planu ochrony parku - mówi dr Raj.

Na stronach BiP Karkonoskiego Parku Narodowego udostępniono już aktualny projekt planu ochrony (wersja z 23 sierpnia 2016 r.), spełniający również wymogi planu ochrony dla obszarów Natura 2000 w granicach parku narodowego. Projekt został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Naukową Karkonoskiego Parku Narodowego.

Jak zaznacza dyrekcja parku, konsultacje społeczne odbywają się na zasadach i w trybie określonym w ustawie z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.