Jak koordynować, jak zapobiegać?

Roman Tomczak

publikacja 23.05.2016 11:35

W Jeleniej Górze obradowała Krajowa Rada Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. Omawiano m.in. błędy w szkoleniu kierowców.

Jak koordynować, jak zapobiegać? Nadal najczęstsza przyczyną wypadków drogowych jest nadmierna prędkość Roman Tomczak /Foto Gość

Rada spotkała się w Urzędzie Miasta. Obecni byli m.in. samorządowcy miejscy, powiatowi i gminni, komendanci policji, straży pożarnej i straży miejskiej, pogotowia ratunkowego oraz Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów.

Oprócz spraw dotyczących poprawy bezpieczeństwa na drogach oraz sposobów ograniczenia wypadków, mówiono m. in. o zmianach przepisów dotyczących szkolenia
kierowców. Robert Tarsa, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego zwrócił uwagę na podstawowe błędy jakie mają miejsce podczas szkolenia kierowców.

Podinsp. Maciej Dyjach, naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Jeleniej Górze, omówił z kolei główne przyczyny wypadków na drogach, przedstawiając jednocześnie swoje propozycje zmian w organizacji ruchu.

Sprawozdania z podejmowanych działań ratowniczych przedstawili bryg. Jerzy Sładczyk, komendant Miejski PSP oraz przedstawicielka Pogotowia Ratunkowego w Jeleniej Górze. Jak mówi podinsp. Edyta Bagrowska z KMP w Jeleniej Górze podczas posiedzenia omówiono także zakres współpracy służb podczas zdarzeń drogowych.

- Chodzi o współpracę z samorządami, działania profilaktyczne oraz zmiany w inżynierii drogowej, które mają wpływ na poprawę bezpieczeństwa, tak jak w przypadku przebudowy niebezpiecznego przejścia dla pieszych przy ul. Podgórzyńskiej - wyjaśnia.