Wystarczy jedno słowo

Jędrzej Rams

publikacja 17.04.2016 12:57

- Zadaniem kapłana jest to, by owce poznały głos Pasterza. Nie pomocnika, ale samego Pasterza. Dlatego kapłan milknie na zawsze, nie mówi nic swojego, ale pozwala, by mówił sam Pasterz - mówił dk. Krzysztof Czerwiński podczas homilii w kościele pw. św. Jana Chrzciciela w Legnicy w Niedzielę Dobrego Pasterza.

Wystarczy jedno słowo

Czwarta Niedziela Wielkanocna to Niedziela Dobrego Pasterza. Rozpoczyna ona cały tydzień modlitwa o powołania kapłańskie i zakonne. Tradycyjnie tego dnia alumni Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Legnickiej udają się do parafii rozsianych po całej diecezji, by tam albo głosić słowo Boże, albo spotykać się z wiernymi, by opowiadać o swoim powołaniu, życiu we wspólnocie seminaryjnej bądź o potrzebie modlitwy za powołanych.

W tym roku klerycy udali się do parafii legnickich. Jedną z nich jest wspólnota pw. św. Jana Chrzciciela prowadzona przez ojców franciszkanów. Tam tego dnia słowo Boże głosił diakon Krzysztof Czerwiński, który za miesiąc przyjmie święcenia prezbiteratu.

W homilii w pierwszym rzędzie odwołał się on tekstu czytanej chwilę wcześniej Ewangelii, w której Jezus porównuje się do pasterza owczarni. Diakon we wstępie powiedział o kulturowym tle Jezusowego porównania - że jego owce słuchają jego głosu.

Ta znajomość głosu pasterza bierze się z nieustannego przebywania z nim i wsłuchiwania się w to, co on mówi. Wystarczy wówczas jedno słowo, by pójść za pasterzem. W Ewangelii jest mnóstwo przypadków, gdy Jezus mówi do kogoś jedynie jedno słowo, a to przemienia życie tego człowieka. Wielką wartością jest w życiu poznanie głosu Boga.

Jezus w dzisiejszej Ewangelii obiecuje swoim "owcom" życie wieczne. Kto daje gwarancję, że dotrzyma słowa?

Diakon pokazał, czym jest kapłaństwo. Jest to zamilknięcie na zawsze po to, by to Jezus przemawiał przez kapłana. By głoszenie przez kapłana nie było głoszeniem ucznia, czyli zniekształcone, lecz by było głosem samego Pasterza. Wówczas dopiero owce będą szły za Pasterzem i będą mogły otrzymać życie wieczne.

Przez tydzień będziemy modlić się za powołania, a w najbliższą sobotę w legnickiej katedrze odbędą się święcenia diakonatu dla kleryków V roku Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Legnickiej.