Jeśli przyjrzeć się z bliska...

toro

|

Gość Legnicki 13/2016

publikacja 24.03.2016 00:00

Aż trzy sceny Drogi Krzyżowej umieścił na ambonie katedralnej barokowy rzeźbiarz Kasper Berger. Kiedyś ambona stała naprzeciwko loży książęcej.

 Płaskorzeźbiona scena Zmartwychwstania Pańskiego na ambonie katedralnej Płaskorzeźbiona scena Zmartwychwstania Pańskiego na ambonie katedralnej
Roman Tomczak /Foto Gość

Ambona we wnętrzu kościoła pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Legnicy to prawdziwe arcydzieło sztuki sakralnej w kamieniu.

Za wykonane w latach 1586–1588 dzieło z białego piaskowca miejscowy płatnerz Aleksander Eckstein zapłacił aż 150 talarów. Podtrzymywana przez postacie Mojżesza, Dawida, Jozuego i Judę Machabeusza ambona pełna jest płaskorzeźbionych obrazów przedstawiających sceny z Pisma Świętego. Wokół korpusu kazalnicy na najbardziej eksponowanym miejscu Berger umieścił trzy sceny Drogi Krzyżowej: koronowania Chrystusa cierniem, ukrzyżowania oraz zmartwychwstania. Ta ostatnia znajduje się obecnie na wprost ławek. Pozostałe sceny przedstawiają m.in. pokłon pasterzy, Trzech Króli, Ostatnią Wieczerzę, modlitwę na Górze Oliwnej. O zmartwychwstaniu mówi także górna scena na XVII-wiecznym drewnianym baldachimie nad amboną – figura Chrystusa Zmartwychwstałego. Pierwotnie ambona stała w sąsiedztwie loży książęcej. Jednak podczas przebudowy kościoła pod koniec XIX w. kazalnicę zdemontowano i przeniesiono w obecne miejsce.