Tak, to są liderzy

Jędrzej Rams

|

Gość Legnicki 07/2016

publikacja 11.02.2016 00:00

– Jest coraz więcej małżeństw, które chcą łączyć się, zrzeszać i formować w perspektywie Ewangelii – mówił bp Damian Bryl.

 Istnieje bardzo dużo ruchów i wspólnot, które realnie formują i wspierają chrześcijańskie małżeństwa Istnieje bardzo dużo ruchów i wspólnot, które realnie formują i wspierają chrześcijańskie małżeństwa
Jędrzej Rams /Foto Gość

Przez dwa dni trwało w Legnicy Rejonowe Spotkanie Duszpasterstwa Rodzin Rejonu Zachodniego. Przyjechali na nie przedstawiciele duszpasterstw diecezji zachodniej i centralnej Polski: Bydgoszczy, Gniezna, Kalisza, Legnicy, Poznania, Świdnicy oraz Włocławka i Wrocławia.

– Temat małżeństwa i rodziny był, jest i będzie dla Kościoła sprawą zasadniczą. Rodzina jest centrum i sercem cywilizacji miłości według św. Jana Pawła II. Modelem, jaki jest proponowany przez Kościół wobec kultury, jest cywilizacja miłości – mówił podczas obrad ks. dr hab. Bogusław Drożdż. Obradom przewodniczył delegat episkopatu Polski, biskup pomocniczy archidiecezji poznańskiej Damian Bryl. Tematem spinającym wszystkie prelekcje i wystąpienia było sformułowanie: „Towarzyszenie małżeństwom”. – Na tym spotkaniu zastanawiamy się, jak towarzyszyć małżonkom. Aby to było dobre, musimy najpierw ich usłyszeć. Wsłuchać się w to, co mówią. Usłyszeć, czym żyją, co jest dla nich ważne, żeby nasze działanie było odpowiedzią na to, co się w nich dzieje, a nie tylko naszym wymyślaniem – mówił biskup. – To jest spotkanie kapłanów, którzy są diecezjalnymi duszpasterzami rodzin a także świeckich doradców życia rodzinnego. Od roli doradcy i duszpasterza zależy, co będzie się działo w danej diecezji. Pod tym względem potwierdzam; tak, to są liderzy – mówił ks. dr Przemysław Drąg, dyrektor Krajowego Biura Duszpasterstwa Rodzin. Dominika Warmuz oraz Agata Szymkowiak opowiedziały o tym, w jaki sposób w diecezji legnickiej rozwija się poradnictwo rodzinne i dlaczego jest to konkretna forma towarzyszenia rodzinom („Poradnictwo rodzinne – warsztaty dla małżeństw na przykładzie doświadczenia Specjalistycznych Poradni Rodzinnych w Legnicy i Lubinie”). Z kolei ks. dr Piotr Kot, rektor Wyższego Seminarium Duchownego, a przede wszystkim biblista, opowiedział o swoim doświadczeniu w organizowaniu i przeżywaniu rekolekcji dla małżeństw oraz z nimi. Jego prelekcja nosiła tytuł: „Towarzyszenie małżeństwom przez rekolekcje”. Kapłan wskazywał, że relacje między małżonkami muszą wywodzić się ze świadomości tego, co Bóg dokonał dla każdego z nas. Chodzi o odrodzenie w tajemnicy paschalnej, gdzie staliśmy się odkupieni i odrodzeni jako nowi ludzie, dla których logika przebaczania jest najważniejsza. Tego nas uczy Jezus, a spotkanie z nim może odbywać się codziennie w lekturze słowa Bożego, przez które działa Bóg. – Dwa, trzy, czasami cztery razy do roku organizuję rekolekcje dla małżeństw. Rekolekcje rozumiem jako ogłaszanie tym, którzy są w małżeństwie, słowa Bożego. Według mnie, jest to jedyna forma pracy formacyjnej. Oczywiście, bardzo ciekawe są też wszystkie inne inicjatywy, które pomagają patrzeć na małżeństwo z różnych perspektyw, np. socjologicznej czy psychologicznej, ale ostatecznie sprowadzają się one i tak to tego, żeby otworzyć dwoje ludzi na słuchanie Jednego Słowa – Jezusa Chrystusa – mówi ks. dr Piotr Kot. Całość zakończona została panelem dyskusyjnym o różnych nurtach formacji występujących w diecezji legnickiej. Przemawiali przedstawiciele poszczególnych wspólnot i ruchów: Rodzin Szensztackich, Spotkań Małżeńskich i Equipes Notre-Dame, a także Salezjańskiej Wspólnoty Rodzin „Nazaret” z Lubina oraz stowarzyszenia Pro Familia z Polkowic. – Obraz Kościoła, który rzekomo nie radzi sobie z problemami wśród małżeństw, nie ma dla nich propozycji i nie potrafi nieść nadziei i pomocy, jest głęboko niesprawiedliwy. Mamy coraz więcej ludzi, którzy chcą żyć Ewangelią. Proszę popatrzeć na te pary, które dzisiaj tutaj przyszły. Proszę spojrzeć, ile jest wspólnot i stowarzyszeń dla małżonków i rodzin. Jest ich o wiele więcej niż było 15 czy 20 lat temu. Jest coraz więcej osób w małżeństwach, którzy chcą łączyć się, zrzeszać i formować w perspektywie Ewangelii – mówił bp Damian Bryl. Pierwszy dzień był poświęcony poznawaniu sposobów towarzyszenia małżeństwom, drugiego dnia uczestnicy poznali bazylikę mniejszą pw. Podwyższenia Krzyża Świętego i św. Jadwigi Śląskiej w Legnickim Polu i rozmawiali o bieżących sprawach Krajowego Ośrodka Duszpasterstwa Rodzin.