Dzień Życia Konsekrowanego

Jędrzej Rams

publikacja 02.02.2016 14:10

- Ten rok z pewnością był takimi nietypowymi, bo wydłużonymi rekolekcjami - mówi o. Jan Janus OFMConv. o zakończonym właśnie Roku Życia Konsekrowanego.

Dzień Życia Konsekrowanego Procesja do legnickiej katedry Jędrzej Rams /Foto Gość

Prawie 90 zakonnic i zakonników przyjechało do Legnicy, by w Światowym Dniu Życia Konsekrowanego wspólnie się modlić i dziękować Bogu za dar powołania do takiej formy życia. Jednocześnie tego dnia zakończył się Rok Życia Konsekrowanego.

Spotkanie w centrum diecezji legnickiej rozpoczęła konferencja bp. Zbigniewa Kiernikowskiego w klasztorze ojców franciszkanów.

- Dla nas jest to święto przeżywane nawet podwójnie, bo przecież to my gościmy inne osoby życia konsekrowanego z diecezji legnickiej - mówił żartobliwie o. Jan Janus OFMConv., gwardian klasztoru franciszkańskiego w Legnicy. - Takie spotkania tak po ludzku przypominają i uświadamiają to, co jest najważniejsze, a więc naszą relację do wieczności. Ten Rok z pewnością był takimi nietypowymi, bo wydłużonymi rekolekcjami. Każdy w swoim sercu wykorzystywał ten czas, żeby się zastanawiać na ile naśladuje Chrystusa pokornego, ubogiego, czystego. Na ile stajemy się narzędziami w rękach Ojca, czyli ćwiczymy się w ślubie posłuszeństwa - dodaje kapłan.

Wśród wielu wspólnot jedna jest szczególna, ponieważ to właśnie w diecezji legnickiej siostry magdalenki posiadają swój Dom generalny.

- Siostry magdalenki na ziemi dolnośląskiej wpisują się w wielowiekową tradycję zakonną. Istniejmy tutaj już prawie od 800 lat. Dlatego dzisiejsze spotkanie jest szczególnym świętem. Świętujemy go jako siostry magdalenki ale i te, które przygotowują się do przeżywania szczególnego jubileuszu, który już w 2017 roku będziemy świętować wspomnianą 800-rocznicę sprowadzenia pierwszych sióstr magdalenek do Nowogrodźca - mówiła s. Wiesława Kopij CSMM.

Po konferencji zebrani przeszli procesyjnie do katedry, gdzie podczas Eucharystii odnowili swoje śluby zakonne.

W homilii hierarcha przypominał, czym skutkuje wybór Jezusa w życiu, czym jest życie konsekrowane i jak może się ono upodabniać do zamysłu Boga:

W diecezji legnickiej istnieją liczne zakony i zgromadzenia żeńskie i męskie. Są to wspólnoty typu otwartego, półkontemplacyjnego a także kontemplacyjnego.