Dołącz do Rycerzy Kolumba

Roman Tomczak

publikacja 30.11.2015 21:47

W jeleniogórskiej parafii pw. św. Judy Tadeusza odbyło się spotkanie informacyjne na temat Zakonu Rycerzy Kolumba. Poprowadził je Leszek Waksmundzki, konsultant Rady Najwyższej tej organizacji.

Dołącz do Rycerzy Kolumba W spotkaniu wzięli udział mężczyźni z różnych zakątków naszej diecezji oraz ze Świdnicy Roman Tomczak /Foto Gość

Gość opowiadał zebranym na spotkaniu mężczyznom o historii i współczesności Zakonu oraz o codziennej pracy rycerzy przy parafii. Jak mówił, może to być np. odgarnianie śniegu, mycie okien, rąbanie drewna czy wizyty z księdzem u chorych.

Mówił także o obowiązujących stopniach, w tym czwartym, dającym prawo do noszenia uniformu Rycerza Kolumba z białą bronią przy boku.

Rycerzem Kolumba może zostać mężczyzna, który jest praktykującym katolikiem i ukończył 18. rok życia. Z co najmniej 30 takich osób konstytuuje się parafialna Rada Rycerzy Kolumba, która ma obowiązek zbierania się co najmniej raz w tygodniu. Inne obowiązki to m.in. odmawianie Różańca oraz coroczna pielgrzymka do miejsc świętych.

Przewodniczącym każdej Rady jest Wielki Rycerz, wybierany spośród wspólnoty przez głosowanie, lub wskazany przez kapelana Rady. Kadencja Wielkiego Rycerza trwa jeden rok. Najbliższa Rada Rycerzy Kolumba działa we Wrocławiu.

Na całym świecie jest 1,8 mln członków tego bractwa. Od 2006 roku, realizując życzenie św. Jana Pawła II, są obecni także w Polsce. Pierwszym kapelanem Rycerzy Kolumba w Polsce został kard. Franciszek Macharski.

Więcej na temat spotkania i Zakonu Rycerzy Kolumba w najbliższym numerze "Gościa Legnickiego".