Raduje się serce, raduje się dusza...

Roman Tomczak

publikacja 11.11.2015 21:54

W legnickim seminarium zakończył się właśnie wieczór patriotyczny. Gościem spotkania z okazji rocznicy odzyskania niepodległości był redaktor Piotr Szubarczyk z gdańskiego IPN.

Raduje się serce, raduje się dusza... Wieczór patriotyczny odbył się w seminaryjnej auli, specjalnie udekorowanej z okazji Święta Niepodległości Roman Tomczak /Foto Gość

Takiego nastroju patriotycznego i tak rodzinnej atmosfery mogłyby pozazdrościć legnickiemu seminarium wszystkie miejsca, gdzie dziś odbywały się uroczystości rocznicowe.

Genialne prowadzenie redaktora Szubarczyka, skarbnicy wiedzy o naszych dziejach najnowszych i znakomitego gawędziarza, sprawia, że postać ta na długo jest zapamiętywana przez słuchaczy.

Gość omówił szeroko nie tylko okoliczności, w jakich Polska odzyskała niepodległość w 1918 roku, ale znalazł także wiele odniesień do tego faktu we współczesnych nam czasach.

Spotkanie nosiło tytuł "Raduje się serce, raduje się dusza..." i nawiązywało do popularnej piosenki Legionów Piłsudskiego. W wieczorze patriotycznym wzięli udział klerycy, którzy organizowali to patriotyczne przedsięwzięcie, oraz zaproszeni goście - rodziny kleryków, siostry zakonne oraz przyjaciele legnickiego seminarium.

Wieczorowi towarzyszyła także obecność skautek z legnickiego hufca SHK "Zawisza" oraz harcerzy z 710. drużyny wędrowniczej "Kedyw" im. gen. S. Grota-Roweckiego.

- Nasz wieczór patriotyczny ma bardzo rodzinny charakter - powiedział ks. dr Piotr Kot, rektor legnickiego WSD. - Jako wspólnota seminaryjna spotykamy się na nim już trzeci raz 11 listopada wieczorem, aby wspólnie śpiewać pieśni patriotyczne. Ich treść nawiązuje do wartości, którymi żyją Polacy i za które wielu oddawało swoje życie - dodał.

Pieśnią, od której rozpoczęto wieczór, był polski hymn narodowy. Wieczorowi towarzyszyła specjalna dekoracja, przygotowana przez kleryków, swoja symboliką nawiązująca do dzisiejszego święta.