Pokazali niepełnosprawność młodym

Jędrzej Rams

publikacja 04.11.2015 20:20

Jeleniogórscy aktywiści zakończyli właśnie niezwykły projekt edukacyjny.

Pokazali niepełnosprawność młodym Spotkanie w gimnazjum nr 4 Jędrzej Rams /Foto Gość

Wizyta z gimnazjum nr 4 na os. Zabobrze w Jeleniej Górze zakończyła projekt edukacyjny, w którym miejscowi aktywiści z ruchów i stowarzyszeń skupiających osoby wykluczone społecznie pojawiali się z mini-wykładami o osobach niepełnosprawnych w szkołach. Wszystko pod szyldem Jeleniogórskiego Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych. Zrzesza ono siedem organizacji: Polskie Stowarzyszenie Osób z Upośledzeniami Umysłowymi, Karkonoski Klub Amazonek, Polski Związek Głuchych, Polski Związek Niewidomych, Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem i Koło w Jeleniej Górze Stwardnienia Rozsianego a także jeleniogórskie Koło Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta.

- To nie był pierwszy nasz projekt. Spotykamy się z młodzieżą już od 12 lat. I widzimy zmiany w postawach u dzieci. Trzeba takich spotkań, bo potrzeba średnio dwóch pokoleń, by zmienić nawyki społeczne - mówił Mela Bobik z JFOON.

Prelegenci przedstawiali młodym rzeczywistość życia osób niepełnosprawnych, bezdomnych czy chorych.

- Był to cykl o społeczeństwie włączającym. Pokazujemy dzieciom osoby niepełnosprawne, funkcjonujące w społeczeństwie. Przepisy w ustawach mówią o równouprawnieniu, ale do tego trzeba dążyć. Przepisy same się nie wprowadzą w życie. Muszą to robić osoby, które myślą o niepełnosprawnych jak o pełnoprawnych uczestnikach życia społecznego. Proszę sobie wyobrazić, że przez godzinę rozmawialiśmy z sześciolatkami o niepełnosprawności. I dzieci naprawdę z nami rozmawiały. Mniej więcej był taki dialog: "O mój dziadek też nie ma nogi! - A boisz się dziadka? - Nie, nie boję się. Kocham go."- mówił Bogusław Gałka, przewodniczący JFOON.

Bogusław Gałka szefuje też jeleniogórskiemu Towarzystwo im. św. Brata Alberta.

- Włączyliśmy się do Forum, bo prowadzimy dom dla starszych mężczyzn. Po drugie w schronisku mamy osoby niepełnosprawne. Nawet 30%-40 % moich podopiecznych to osoby niepełnosprawne. Jeżeli chcemy im i sobie pomagać, musimy uczyć się od lepszych - mówi prezes.

Projekt edukacyjny zwieńczy konkurs plastyczny , które rozwiązanie i nagrodzenie zwycięzców odbędzie się 3 grudnia br., czyli w Międzynarodowym Dniu Osób Niepełnosprawnych.