Atlantydzi w chustkach na głowach

Roman Tomczak

|

Gość Legnicki 45/2015

publikacja 05.11.2015 00:00

– Postanowienia traktatów poczdamskich można porównać do katastrofy, która unicestwiła kilkusetletni dorobek polskiej społeczności na Kresach – uważa Katarzyna Szafrańska z działu etnologii Muzeum Karkonoskiego.

Dolny Śląsk jest dziś depozytariuszem dziedzictwa regionów dla polskiej państwowości bezpowrotnie straconych. Tęsknota za mityczną utraconą wyspą jest obecna w każdym miejscu wystawy Dolny Śląsk jest dziś depozytariuszem dziedzictwa regionów dla polskiej państwowości bezpowrotnie straconych. Tęsknota za mityczną utraconą wyspą jest obecna w każdym miejscu wystawy
reprodukcja Roman Tomczak /Foto Gość

Tę wystawę przygotowywano ponad rok. – To normalne przy tego typu przedsięwzięciach – twierdzi K. Szafrańska, współkurator wystawy. „Tego typu”, tzn. podsumowujących 70 lat trwania tradycji ziem, które prawdopodobnie już nigdy polskie nie będą. Ale były.

Przez poprzednie kilkaset lat. Henryk Dumin, drugi kurator wystawy, wyjaśnia, że ekspozycja zawiera m.in. ocalone z wojennej zawieruchy przedmioty kultu – wizerunki świętych czy modlitewniki. Ale nie tylko. – Także sprzęty codziennego użytku: narzędzia, przybory domowe, tkaniny, ubiory, plastykę obrzędową służącą do dziś świętom rodzinnym i dorocznym, ceramikę, instrumenty muzyczne, przedmioty sztuki ludowej oraz dokumenty i fotografie wyniesione z domostw w obliczu przesiedleń – wymienia H. Dumin. No właśnie, przesiedlenia. Gdyby ich nie było, gdyby nie wielomiesięczna męka wędrówki na zachód rozpoczęta tuż po zakończeniu wojny, nie byłoby tej wystawy. Ale nie byłoby także tęsknoty za Atlantydą. – To utracona, niegdysiejsza ojczyzna, którą często opuszczano w atmosferze trwogi i zagrożenia utraty życia – wyjaśnia Katarzyna Szafrańska. Ekspozycja podzielona jest na cztery części: Okruchy Atlantydy, Kulminacje, Wokół Plonu oraz Głębia Czasu. Atlantyda to sprzęty, narzędzia czy instrumenty muzyczne. Kulminacje to dokumenty i zdjęcia. Plon, słowiańskie bóstwo urodzaju, opowiada o dawnych zwyczajach. Głębia Czasu to jedyna multimedialna część wystawy. – Ekspozycja jest próbą ukazania trwałości kultury tradycyjnej przeniesionej na zachodnie ziemie Polski po 1945 r. Kultury, która pomijana przez strategie kulturalne powojennych dekad, przetrwała w unikatowych obrzędach, ocalona w rodzinnych kręgach i wspólnotach lokalnych – mówi H. Dumin. Wystawę „Tradycja w przestrzeni czasu” można oglądać w Muzeum Karkonoskim w Jeleniej Górze do 1 grudnia.