Nie podskoczycie do Pana Boga!

Jędrzej Rams

publikacja 19.08.2015 23:44

Pierwsza Eucharystia i pierwsze mocne kazanie do młodych.

Nie podskoczycie do Pana Boga! Ks. dr Jan Pazgan Jędrzej Rams /Foto Gość

Oficjalnie 22. Spotkanie Młodych rozpoczęło się wraz z Eucharystią sprawowaną w bazylice mniejszej pw. Podwyższenia Krzyża Świętego i św. Jadwigi Śląskiej.

Na początku uczestników powitali ks. Janusz Wilk, duszpasterz młodzieży diecezji legnickiej, oraz Henryk Babuśka, wójt gminy Legnickie Pole. Kazanie do młodych podczas Mszy, której przewodniczył ks. Wilk, wygłosił wykładowca akademicki ks. dr Jan Pazgan, filozof.

W pierwszej części kapłan nakreślił krótki rys historii szukania prawdy przez filozofię:

W pewnym momencie historii ludzkości pojawiło się chrześcijaństwo. Co z tego wynikło, ks. dr Jan Pazgan pokazał w ten sposób:

Wychodząc z takiego założenia, łatwiej nam jest przyjrzeć się naszej naturze, poprzez którą działa Bóg:

Kapłan tłumaczył też, w jaki sposób Bóg potrafi ominąć nasz rozum, by wejść do naszego serca:

Jak to może wyglądać, pokazuje przykład, który przytoczył kaznodzieja: