Przecież można więcej

Jędrzej Rams

|

Gość Legnicki 33/2015

publikacja 13.08.2015 00:00

– Chciałem bardziej służyć Bogu i ludziom – mówi Darek Bak.

Ruszają zapisy do jedynej w swoim rodzaju szkoły. Jesienią tego roku rozpocznie się druga edycja trzyletniej formacji dorosłych mężczyzn do posługi stałego lektora lub akolity. – Nauka w szkole była niezwykłą przygodą, formacją ducha, ale też intelektualną.

Mimo że mam wykształcenie teologiczne, wiele rzeczy odświeżyłem, a i niejedną poznałem – mówi Dariusz Bak z Jeleniej Góry. – Poza tym przez te trzy lata zawiązała się fajna grupa kolegów. Spotykamy się teraz raz w roku na rekolekcjach, a na co dzień utrzymujemy kontakt na specjalnej stronie internetowej – wyjaśnia. Mężczyźni decydujący się na taką formację biorą na siebie zadanie wspierania proboszczów w rozwijaniu pobożności wiernych, a w szczególności pobożności sakramentalnej. Dlatego mogą, za pozwoleniem proboszcza, wystawiać Najświętszy Sakrament do adoracji. Wolno im zanosić Komunię Świętą do chorych i porządkować naczynia liturgiczne po Eucharystii. Ważną częścią ich działalności będzie jednak pełnienie posługi miłosierdzia. Mówi o tym Instrukcja Episkopatu Polski w sprawie udzielania posługi lektora i akolity świeckim mężczyznom: „Akolita powinien zaś gorliwiej niż inni życiem zgodnym z tajemnicą ołtarza, ukazywać żyjącego w Kościele Pana, który ofiarował za nas samego siebie”. W chwili rozpoczęcia formacji kandydat powinien mieć co najmniej 22 lata, cieszyć się dobrą opinią, posiadać odpowiednie przymioty. Warunkiem zapisu jest opinia proboszcza, którą ci muszą przekazać do Wydziału Duszpasterskiego do 11 września br. Warunkiem rozpoczęcia edycji jest zebranie się przynajmniej 25-osobowej grupy kandydatów. Pierwsze spotkanie zaplanowane jest na dni od 2 do 4 października, kolejne będzie w listopadzie. Koszt udziału w zjeździe weekendowym pokrywa parafia, a transport – uczestnicy. Spotkań trzydniowych w każdym roku formacyjnym jest pięć, w tym jeden zjazd to udział w rekolekcjach. W miesiącach, w których nie ma spotkania trzydniowego, jest ok. dwugodzinne spotkanie w wyznaczonym miejscu diecezji w jedną z sobót (godzina wspólnej modlitwy i godzina ćwiczeń liturgicznych). Nie dotyczy to miesięcy wakacyjnych.