Pasterka przez cały rok

Gość Legnicki 01/2015

publikacja 01.01.2015 00:00

O tym, kto ma szansę na pomoc, o proboszczach znających wiernych od życiowej strony i o (nie)wdzięczności obdarowywanych, z Łukaszem Żygadłą, pracownikiem legnickiej Caritas, członkiem komisji rozpatrującej wnioski do funduszu, rozmawia Roman Tomczak.

 – Z tacy zebranej podczas Pasterki staramy się pomóc samotnym matkom i rodzinom wielodzietnym. Ta pomoc trwa  cały rok – mówi Łukasz Żygadło – Z tacy zebranej podczas Pasterki staramy się pomóc samotnym matkom i rodzinom wielodzietnym. Ta pomoc trwa cały rok – mówi Łukasz Żygadło
Roman Tomczak /Foto Gość

Roman Tomczak: Nazwa funduszu, przyznam, jest dla mnie trochę myląca. Można pomyśleć, że powołano go do obrony życia nienarodzonych dzieci albo najmłodszych mieszkańców diecezji. Tym czasem pomagacie głównie dorosłym.

Łukasz Żygadło: Jeśli ktoś tak kojarzy, ulega takiemu trochę szablonowemu myśleniu. Fundusz Obrony Życia... Wiesz, bronić trzeba czasami także życia narodzonego. Ja to właśnie tak kojarzę. Może dlatego, że patrzę na to z innej strony. Jeśli wspieramy kobietę w ciąży, to w ten sposób pomagamy także życiu jeszcze nie narodzonemu.

Komu jeszcze, oprócz kobiet w ciąży pomagacie?

Najwięcej podań jest od samotnych matek. Może ze dwa razy się zdarzyły od samotnych ojców. Albo z rodzin, czasami pełnych, ale z wielkimi problemami finansowymi. To są często rodziny wielodzietne. Pomagamy także rodzinom, gdzie są chore dzieci, które potrzebują środków na rehabilitację. Wspieramy osoby chore, starsze, którym zawsze brakuje pieniędzy na leki, na opłacenie rachunku za prąd, na zakup opału.

Mówisz – podanie. Więc konieczna jest prośba na piśmie?

Pismo z prośbą o pomoc, kierowane do legnickiej Caritas. W nim trzeba opisać swoją sytuację, sformułować rodzaj i wysokość oczekiwanej pomocy. Każde takie podanie musi być potwierdzone przez proboszcza. To poręczenie bardzo nam pomaga w podjęciu decyzji. Często właśnie proboszcz najlepiej zna sytuację osoby potrzebującej. Taka weryfikacja jest często lepsza od zaświadczeń o zarobkach.

Ile podań do Was wpływa?

W ciągu całego roku ok. 130–150. Tyle podań rozpatrujemy. Przychodzą z całej diecezji, z dużych miast i z małych wiosek. Zawsze sporo podań jest z Legnicy. Co roku robimy zestawienie przekazanej pomocy. Wynika z nich, że są takie parafie, które pojawiają się w tych zestawieniach od lat. Należą do nich np. legnickie parafie Świętej Trójcy oraz św. Jacka.

Przyznajecie pomoc tylko na podstawie opini proboszcza?

Apelujemy do składających wnioski, żeby dostarczali do niego dokumenty poświadczające stan zdrowia, zaświadczenia o stanie niepełnosprawności czy zalegania z opłatami.

Więc jak nie zapłacę kilku rachunków z administracji, dołączę decyzję komorniczą, to mogę liczyć, że fundusz spłaci za mnie długi?

Z pewnością postaramy się pomóc, ale nie w spłacie całego długu. Konkretna osoba może starać się o pomoc najwyżej dwa razy w roku. Na pewno wielodzietność jest takim argumentem, który może przekonać komisję do udzielenia pomocy. Odrzucamy wniosek o pomoc w sytuacjach, kiedy np. nie chcemy dać ryby, tylko wędkę. Zdarza się, że wnioskujący nie ma pracy, a jest zdrowy. Są takie osoby, które przez 2–3 lata proszą nas co miesiąc o pomoc. Dla nas to może być sygnał, że nic nie robią, żeby same sobie pomóc. Wolelibyśmy widzieć, że nasza pomoc jest impulsem do samodzielnego działania. My proponujemy wyjście na prostą, ale nie finansowanie bezczynności czy bierności.

Wnioski przyjmowane są przez cały rok i co miesiąc przyznawana pomoc materialna. Ale do funduszu pieniądze trafiają tylko raz w roku. Są to pieniądze z tacy ofiarowanej przez wiernych podczas Pasterki w Wigilię Bożego Narodzenia.

To prawda. Raz w roku pieniądze zebrane podczas pasterki trafiają później do Diecezjalnego Funduszu Obrony Życia. Tych środków musi nam potem wystarczyć przez cały rok.

Wystarcza?

Staramy się, żeby wystarczyło.

Macie później kontakt z tymi, którym pomagacie? Czy spotykacie się z przejawami wdzięczności, z podziękowaniem za poratowanie w trudnej sytuacji?

Bardzo rzadko. Od czasu, kiedy jestem członkiem komisji, czyli 7 lat, zdarzyło się to dwa, może trzy razy, że ktoś przyszedł, zadzwonił i podziękował. Ale nie to jest najważniejsze. Zresztą być może dziękują swojemu proboszczowi?