Pierwszy stopień

Jędrzej Rams

publikacja 18.05.2014 11:18

Od soboty w diecezji jest sześciu nowych diakonów.

Pierwszy stopień Nieskrywana radość nowego diakona Jędrzej Rams /GN

Biskup Stefan Cichy, administrator apostolski diecezji legnickiej, w sobotę 17 maja udzielił 6 alumnom legnickiego Wyższego Seminarium Duchownego pierwszego z trzech stopni święceń kapłańskich - diakonatu.

Uroczystość odbyła się na zakończenie Tygodnia Modlitw o powołania i za powołanych. W jego trakcie przyszli diakoni odbyli rekolekcje w Szklarskiej Porębie.

Obrzęd święceń diakonatu posiada wiele symbolicznych elementów. Wśród nich nałożenie rąk na głowę przez wyświęcającego, wręczenie księgi Pisma Świętego na znak obowiązku głoszenia Słowa Bożego i życia nim, a także przekazanie znaku pokoju innym diakonom.

Diakoni są zobowiązani służyć posługą miłości podczas liturgii oraz głosić Słowo Boże. W świetle prawa kanonicznego święcenia diakonatu wprowadzają do stanu duchownego. Wiąże się to z obowiązkiem regularnej celebracji Liturgii Godzin.

Oto nowi diakoni:

- Dawid Kostecki - par. pw. św. M. M. Kolbe w Lubinie

- Jan Rajczakowski - par. pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Legnicy

- Tomasz Pązik - par. pw. św. Jadwigi Śląskiej w Legnicy

- Marcin Bryłkowski - par. pw. św. jana Chrzciciela w Kruszynie

- Dawid Stasiak - par. pw. św. Brata Alberta w Jaworze.