Legnica ma nowego biskupa!

Jędrzej Rams

publikacja 16.04.2014 12:10

Następcą bp. Stefana Cichego został bp Zbigniew Kiernikowski, do tej pory biskup siedlecki.

Legnica ma nowego biskupa! Bp Zbigniew Kiernikowski został mianowany nowym ordynariuszem diecezji legnickiej Józef Wolny /GN

W kaplicy Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Legnickiej papieski dokument odczytał biskup pomocniczy diecezji legnickiej Marek Mendyk. Papież Franciszek mianował dotychczasowego ordynariusza siedleckiego, bp. Zbigniewa Kiernikowskiego biskupem legnickim.

Dotychczasowy ordynariusz legnicki, biskup Stefan Cichy, w marcu skończył 75 lat i zgodnie z prawem kanonicznym złożył rezygnację z urzędu.

Biskupa Kiernikowskiego w diecezji siedleckiej zastąpił bp Kazimierz Gurda, który do tej pory był biskupem pomocniczym w diecezji kieleckiej.

Jaki jest nowy biskup legnicki? Arcybiskup Szczepan Wesoły, biskup senior archidiecezji gnieźnieńskiej, mówi, że bp Kiernikowski jest bardzo stanowczy w swoich poglądach.

Zgadza się z tym o. Stanisław Jarosz, paulin, proboszcz parafii we Włodawie (diecezja siedlecka),który od wielu lat zna bp. Kiernikowskiego. - Osobiście uważam, że mocne trwanie przy swoich poglądach to zaleta. Śmieję się z siebie, że jestem fanem biskupa Zbigniewa! Podziwiam jego gorliwość. Ten zapał wynika z przekonania, że jest odpowiedzialny za zbawienie ludzi w diecezji. Konsekwentny w głoszeniu życia wiecznego. Pisze ciężko - nie trawię jego tekstów.  Ale uwielbiam go słuchać. Mówi prosto, jego słowa trafiają do człowieka - mówi o. Jarosz.

Nowy biskup legnicki urodził się 2 lipca 1946 r. w Szamarzewie w woj. wielkopolskim. Ukończył gimnazjum i liceum ogólnokształcące we Wrześni, gdzie złożył egzamin dojrzałości. W 1965 roku wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Gnieźnie. W 1971 roku bp. Jan Czerniak, biskup pomocniczy archidiecezji gnieźnieńskiej udzielił mu święceń prezbiteratu.

Bp Kiernikowski studiował w Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie. W 1976 r. uzyskał licencjat, a w 1981 obronił pracę doktorską. Od tego roku był wykładowcą homiletyki i przedmiotów biblijnych w Prymasowskim Wyższym Seminarium Duchownym w Gnieźnie. Stopień doktora nauk biblijnych uzyskał w 1983 r. Obydwa stopnie nostryfikował w 2000 r. na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

W 1986 r. ponownie udał się do Rzymu, gdzie objął funkcję wicerektora, a w 1987 - rektora Papieskiego Instytutu Polskiego. W 2001 r. na podstawie rozprawy „Eucharystia i jedność” uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie biblistyki na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Legnica ma nowego biskupa!   Tę historyczną informację ogłosił bp Marek Mendyk Jędrzej Rams /GN 28 marca 2002 r. papież Jan Paweł II mianował go biskupem diecezjalnym diecezji siedleckiej. Święcenia biskupie przyjął w bazylice św. Piotra w Rzymie.

W tym samym roku został wykładowcą Wyższego Seminarium Duchownego w Siedlcach. W 2003 r. otrzymał nominację na profesora nadzwyczajnego. Był postulatorem watykańskiego etapu procesu beatyfikacyjnego ks. Jerzego Popiełuszki.

Dewizą biskupią bp. Kiernikowskiego jest hasło „Evangelio oboedientia - Eucharistia” (Posłuszeństwo Ewangelii - Eucharystia). W Konferencji Episkopatu Polski został przewodniczącym Zespołu ds. Kontaktów z Konferencją Episkopatu Francji, członkiem Komisji Duchowieństwa i Komisji Duszpasterstwa.

Na razie nie wiadomo, kiedy odbędzie się ingres nowego ordynariusza do katedry legnickiej.