Plurimos annos!

Roman Tomczak

|

Gość Legnicki 31/2013

publikacja 01.08.2013 00:00

Przed 60 laty w katedrze wrocławskiej odbyły się święcenia prezbiteratu, podczas których do grona kapłanów przyjęto ks. Tadeusza Rybaka.

 Kształt dzisiejszej diecezji legnickiej jest w dużej mierze zasługą jej pierwszego ordynariusza, bp. Tadeusza Rybaka Kształt dzisiejszej diecezji legnickiej jest w dużej mierze zasługą jej pierwszego ordynariusza, bp. Tadeusza Rybaka
Jędrzej Rams /GN

Miesiące czerwiec i lipiec są z pewnością dla obecnego biskupa seniora naszej diecezji wyjątkowymi okazjami do wspomnień i spotkań w gronie najbliższych i współpracowników. W tym roku bp Tadeusz Rybak obchodzi bowiem jubileusz 60-lecia święceń prezbiteratu, które miały miejsce 2 sierpnia 1953 roku. Ręce na głowie neoprezbitera położył wówczas bp Franciszek Sonik, ówczesny biskup pomocniczy diecezji kieleckiej. Niedawno zaś, bo w czerwcu, diecezjanie modlili się w intencji swojego pierwszego ordynariusza z okazji 36. rocznicy otrzymania przez niego z rąk kard. Henryka Gulbinowicza sakry biskupiej. Przed 60 i 36 laty nikt – za wyjątkiem Ducha Świętego – nie wiedział, że temu człowiekowi przyjdzie być pierwszym pasterzem nowo utworzonej diecezji ze stolicą w Legnicy, i że w ten sposób stanie przed nim niełatwe zadanie: kierowanie budową i rozwojem nowej struktury kościelnej.

O tym, jak dobrze wywiązał się z tej misji bp Tadeusz Rybak, świadczą najlepiej dowody miłości i przywiązania oraz pamięci wiernych w całej diecezji. Pierwszy ordynariusz diecezji legnickiej urodził się w Milanówku pod Warszawą. Po studiach w Arcybiskupim Wyższym Seminarium Duchownym we Wrocławiu otrzymał święcenia kapłańskie. W latach 1957–62 studiował na KUL. Później był wicerektorem Metropolitalnego Wyższego Seminarium Duchownego we Wrocławiu oraz wykładowcą teologii dogmatycznej i liturgiki. Po przyjęciu sakry biskupiej ustanowiony został wikariuszem generalnym archidiecezji wrocławskiej. Od 1992 do 2005 roku pełnił godność ordynariusza diecezji legnickiej. Z okazji jubileuszu święceń prezbiteratu redakcja „Gościa Legnickiego” składa dostojnemu jubilatowi szczere życzenia dobrego zdrowia i błogosławieństwa Bożego.