Ważny znak pokoju

Jędrzej Rams

|

Gość Legnicki 05/2013

publikacja 31.01.2013 00:00

Kolejny raz legniccy chrześcijanie przemówili jednym, wspólnym głosem.

W wieloetnicznej Legnicy nie było nigdy problemów z dialogiem międzywyznaniowym W wieloetnicznej Legnicy nie było nigdy problemów z dialogiem międzywyznaniowym
Jędrzej Rams

W legnickiej katedrze pw. św. Piotra i Pawła w piątek 25 stycznia odbyło się nabożeństwo ekumeniczne, któremu przewodniczył bp Marek Mendyk, biskup pomocniczy diecezji legnickiej.

Ze strony innych kościołów w katedrze pojawili się m.in. ks. Jerzy Gansel z legnickiej parafii ewangelicko-augsburskiej, ks. Lubomir Worhacz z parafii pw. Zmartwychwstania Pańskiego należącej do Kościoła Prawosławnego oraz greckokatolicki kapłan ks. Mirosław Drapała z par. pw. Zaśnięcia NMP. W modlitwie brał też udział delegat biskupa legnickiego ds. ekumenizmu ks. dr Andrzej Jarosiewicz.

To on wygłosił słowo wstępne w których przypomniał o haśle tegorocznego Tygodnia Modlit o Jedność Chrześcijan. Brzmiało ono „Czego Bóg od nas oczekuje?”. Delegat wspomniał m.in. o cierpieniach tysięcy wyznawców Chrystusa na całym świecie. Ważnym elementem każdego nabożeństwa jest wyznanie grzechów oraz przekazanie sobie znaku pokoju. Ten piękny gest podkreśla próby modlitw o jedność chrześcijan.

Warto dodać, że z inicjatywy legnickich franciszkanów w październiku odbywa się w katedrze podobne spotkanie. Nosi ono nazwę „Asyż w Legnicy” i nawiązuje do pamiętnego spotkania Ojca Świętego Jana Pawła II z przedstawicielami innych Kościołów chrześcijańskich oraz innych religii w Asyżu w 1986 roku.