Pola bitew na kamieniu

Jędrzej Rams

|

Gość Legnicki 34/2012

publikacja 23.08.2012 00:00

Jeleniogórskie obchody żołnierskiego święta podkreślił akt odsłonięcia kolejnych tabliczek na pomniku ku czci oręża polskiego. Nosi on nazwę „Wolność krzyżami się mierzy”.


Na pomniku obok siebie widnieją tabliczki spod Lenino i Monte Cassino Na pomniku obok siebie widnieją tabliczki spod Lenino i Monte Cassino
Jędrzej Rams 


Pomnik został postawiony w ub. roku z inicjatywy Jeleniogórskiego Stowarzyszenia Żołnierzy Radiotechników RADAR. To właśnie niedawni żołnierze byli inicjatorami nie tylko postawienia pomnika i odsłonięcia kolejnych tabliczek, ale także tegorocznych uroczystości zorganizowanych wraz z Urzędem Miasta Jelenia Góra. W obchodach wzięli udział m.in. muzycy Filharmonii Dolnośląskiej w strojach z epoki napoleońskiej, żołnierze kompanii honorowej 23. Śląskiego Pułku Artylerii z Bolesławca, kombatanci oraz poczty sztandarowe służb mundurowych. Wszyscy przemaszerowali spod Bramy Wojanowskiej na plac przed kościołem garnizonowym pw. Podwyższenia Krzyża Świętego. Tutaj odbyły się uroczysty apel i odsłonięcie pięciu nowych tabliczek: spod Chocimia 1621–1673, Kirlibaby 1915, Lenino 1943, Westerplatte 1939 oraz Wału Pomorskiego 1945 r. Zwieńczeniem uroczystości była Eucharystia sprawowana w sanktuarium Krzyża Świętego. Kościół ten jest wciąż świątynią garnizonową dla nieistniejącej już jednostki wojskowej w Jeleniej Górze. Proboszcz parafii ks. dr Andrzej Bokiej jest jej ostatnim czynnym żołnierzem.