Dziennikarze "Gościa Niedzielnego" - kontakt

Zespół „Gościa Niedzielnego” tworzy ponad 130 osób pracujących w całej Polsce. Dziennikarze z głównej siedziby redakcji mieszczącej się w Katowicach piszą artykuły o wierze, życiu Kościoła, opracowują analizy społeczno-gospodarcze, omawiają kwestie naukowe i kulturalne, przygotowują reportaże z różnych ciekawych miejsc w Polsce i na świecie.

 

Sekretariat redakcji

Wiesława Dąbrowska-Macura

(ur. 1966 r.) - zastępca redaktora naczelnego, sekretarz redakcji „Gościa Niedzielnego”, doktor teologii. W „Gościu Niedzielnym”, pracuje od ponad dwudziestu lat, w większości na stanowisku sekretarza redakcji. W „Gościu Niedzielnym” publikuje artykuły o charakterze popularnym, dotyczące życia Kościoła w Polsce i na świecie, nierzadko o tematyce ekumenicznej. Publikowała m.in.: Studiach i Dokumentach Ekumenicznych, kwartalniku Salvatoris Mater, Summarium i Rocznikach Teologicznych. Trzykrotnie uczestniczyła w organizowanych w Warszawie przez Fundację świętych Cyryla i Metodego Konsultacjach Ekumenicznych, poświęconych relacjom katolicko-zielonoświątkowym. Jest członkiem Rady Parafialnej przy parafii św. Pawła w Rudzie Śląskiej – Nowy Bytom oraz członkiem Diecezjalnej Rady Duszpasterskiej Archidiecezji Katowickiej.
Obszar specjalizacji:
ekumenizmem, szczególnie dialog doktrynalny z ruchem zielonoświątkowym i prawosławiem
Kontakt: wieslawa.dabrowska@gosc.pl

 

Leszek Śliwa

(ur. 1960) - zastępca sekretarza redakcji „Gościa Niedzielnego”. Prowadzi także stałą rubrykę, w której analizuje malarstwo religijne. Ukończył historię (specjalizacja nauczycielska) oraz kulturoznawstwo (specjalizacja filmoznawcza) na Uniwersytecie Śląskim. Przez rok uczył historii w liceum. Przez 10 lat pracował w „Gazecie Wyborczej”, najpierw jako dziennikarz sportowy, a potem jako kierownik działu kultury w oddziale katowickim. W „Gościu Niedzielnym” pracuje od 2002 r. Współautor kilku tomów „Piłkarskiej Encyklopedii Fuji”. Autor książki „Jezus. Opowieść na płótnach wielkich mistrzów” oraz współautor dwóch innych książek poświęconych malarstwu. Żonaty, ma dwoje dzieci, mieszka w Gliwicach.
Obszar specjalizacji:
historia, historia sztuki, dawna broń, film, sport oraz wszystko, co jest związane z Hiszpanią.
Kontakt: leszek.sliwa@gosc.pl

« 1 2 3 4 5 »