Nowy numer 21/2023 Archiwum

Miejsca wzrastania

Wiara musi mieć czas i okazję, by się rozwijać. Zwłaszcza u najmłodszych.

W pierwszą Niedzielę Wielkiego Postu biskup legnicki Andrzej Siemieniewski powołał do istnienia pięć ośrodków katechumenatu, czyli formacji do chrztu dzieci w wieku szkolnym między 7. a 14. rokiem życia.

Są to parafie: św. Jana Chrzciciela w Jeleniej Górze-Cieplicach, Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Kamiennej Górze, Najświętszego Serca Pana Jezusa i św. Jakuba w Lubaniu, św. Michała Archanioła w Polkowicach oraz parafia katedralna Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Legnicy. W każdej z nich jako osobę odpowiedzialną za formację wyznaczono proboszcza.

W dokumencie ustanawiającym rejonowe ośrodki katechumenatu dzieci czytamy o wielkiej łasce wiary, która dotyka człowieka na różnych etapach życia. Niezależnie od tego, kiedy to następuje, stanowi powód do radości Kościoła, który wie, jak towarzyszyć człowiekowi w rozwoju wiary, w poznawaniu Jezusa Chrystusa, aż po zjednoczenie z Nim przez sakrament chrztu świętego.

Podstawowym miejscem, w którym budzi się wiara, jest dom rodzinny. Chrześcijańscy rodzice, przynoszący niemowlę do chrztu, biorą na siebie obowiązek wychowania go w wierze, czyli wprowadzają je w tajemnice wiary – to jest swoisty domowy katechumenat pochrzcielny. Rodzice, którzy są świadomi daru i łaski wiary, kształtują w dzieciach postawy chrześcijańskie, a swoim życiem pokazują, co znaczy być osobą ochrzczoną, jak korzystać z mocy chrztu i czerpać życie z Ewangelii.

Coraz częściej spotykamy osoby, który dopiero w późniejszym dzieciństwie spotkały Jezusa. Są już świadome siebie, odczuwają potrzebę budowania swojego życia na wierze i chcą być chrześcijanami. Potrzebują wówczas pomocy od rodziców i od Kościoła w postaci formacji katechumenalnej, która przygotuje ich do chrztu. Wsparcia na drodze do wiary wymagają także ich rodzice lub opiekunowie, stąd właśnie bierze się potrzeba ośrodków formacji.

Ksiądz Krzysztof Wiśniewski, kapłan odpowiedzialny za Centrum Katechumenatu Diecezji Legnickiej, które teraz powiększyło się o rejonowe ośrodki, podkreśla, że na drodze wiary kluczowe jest doświadczenie konkretnej wspólnoty. Objawienie Boże ukazuje drogę wiary zawsze jako drogę Ludu Bożego.

− Chodzi o doświadczenie małej wspólnoty. W ośrodkach będą spotykali się rodzice znajdujący się w podobnej sytuacji. Będą więc mogli wzajemnie ubogacać się doświadczeniem wiary, dzielić się przebytą drogą. Będzie to okazja do wymiany doświadczeń. Ustanowienie ośrodków ma ułatwić dostęp do formacji we wszystkich rejonach diecezji. Dojeżdżanie do nich będzie łatwiejsze i szybsze niż przyjazdy do Legnicy – mówi kapłan. – Formacja w ośrodku wynika z doświadczenia Kościoła powszechnego. Dziecko w wieku katechizacyjnym musi zostać wprowadzone w spotkanie z Jezusem nie tylko przez rodziców, ale także przez działanie Kościoła. Potrzebuje doświadczenia Kościoła i wspólnoty. Udział rodziców lub opiekunów jest niezbędny. Otrzymują oni od Kościoła pomoc, m.in. poprzez szereg katechez, które uzdalniają ich do przekazania wiary. Rodzice będą formowani w ośrodku, aby następnie, już we własnym domu, mogli formować swoje dzieci – tłumaczy kapłan. Przebieg katechumenatu dzieci wytycza księga liturgiczna „Obrzędy chrześcijańskiego wtajemniczenia dorosłych”. W piątym rozdziale znajdziemy informacje na temat poszczególnych etapów drogi do chrztu. Są one takie jak w katechumenacie osoby dorosłej, choć nieco uproszczone i dostosowane do poziomu dziecka.

− Dzieci są przyjmowane do katechumenatu podczas specjalnego obrzędu na początku Wielkiego Postu. Same proszą o wiarę i zostają naznaczone krzyżem Chrystusa. Idą za Nim już świadomie i stają się członkami Kościoła, chociaż jeszcze nie są ochrzczone. Obrzęd przyjęcia do katechumenatu jest związany z prośbą o dar wiary i moc podążania za Chrystusem, który umarł i zmartwychwstał. Później zamiast trzech obrzędów pokutnych, zwanych skrutyniami, przez które przechodzą dorośli, dzieci przeżywają skrutynium – opisuje niektóre etapy ks. Krzysztof Wiśniewski.

Dzień ogłoszenia instrukcji biskupa legnickiego „O przygotowaniu dzieci w wieku katechizacyjnym (7−14 lat) do sakramentu chrztu świętego” nie był wybrany przypadkowo. Ksiądz Wiśniewski przypomina o dwóch wymiarach Wielkiego Postu – chrzcielnym i pokutnym. W cytowanej instrukcji padają słowa: „Udzielenie sakramentu chrztu świętego jest bowiem wydarzeniem radującym i ożywiającym całą wspólnotę wierzących w Jezusa Chrystusa”. −

Ogłoszenie dokumentu w pierwszą niedzielę Wielkiego Postu przypomina nam, że tak jak osoby przyjmujące chrzest w Wigilię Paschalną, tak i my mamy w tym czasie odnowić doświadczenie naszych chrzcielnych narodzin. Tak jak katechumeni, którzy przeżywają obrzędy pokutne (skrutynia), tak i my mamy przeżyć w Wielkim Poście czas oczyszczenia i oświecenia. Po to, abyśmy mogli odnowić nasze przymierze chrzcielne z Chrystusem. Patrząc na tych, którzy podjęli się drogi ubiegania się o chrzest święty, lepiej rozumiemy, jak wielki jest ten dar, który już mamy. My wszyscy potrzebujemy wymiaru katechumenalnego w naszym życiu, czyli ciągłego odnoszenia się do daru chrztu – podsumowuje ks. Wiśniewski.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Reklama

Zapisane na później

Pobieranie listy

Quantcast