Nowy numer 18/2021 Archiwum

Dolny Śląsk. Brakujące ogniwo pomocy

To będzie prawdziwe wsparcie dla rodzin, które dowiedziały się, że urodzi im się dziecko z nieuleczalnymi chorobami.

Jesteśmy świadkami historycznego wydarzenia, które dotyczy uzupełnienia luki w opiece nad osobami niepełnosprawnymi. W województwie dolnośląskim pojawiła się systemowa pomoc dla rodziców jeszcze nie narodzonych a już niepełnosprawnych dzieci. Dzięki porozumieniu zawartemu pomiędzy fundacją Rozwoju i Dziedzictwa Kulturowego Małej Ojczyzny - Suweren i Sanatoriami Dolnośląskimi sp. z o. o. (finansowanych przez Województwo Dolnośląskie), rodzice takich dzieci (a także dzieci już narodzonych) mogą skorzystać z całodobowej opieki wytchnieniowej w Szpitalu Rehabilitacyjnym Hematologicznym Orlik w Kudowie Zdroju.

Opieka wytchnieniowa została wprowadzona kilka lat temu dla stałych opiekunów osób niepełnosprawnych. Dzięki temu programowi mogą oni przekazać opiekę na kilka, kilkanaście dni wykwalifikowanym opiekunom a sami skorzystać z mini-urlopu.

W kudowskim sanatorium w ramach przerwy wytchnieniowej niesamodzielne dzieci otrzymają kompleksową usługę: wyżywienie i nocleg, świadczenia pielęgniarskie i opiekuńcze, wsparcie rehabilitacyjne, fizjoterapeutyczne, psychologiczne oraz opiekę lekarską, możliwość uczestniczenia w różnych zajęciach z zakresu terapii zajęciowej. Ważnym elementem terapeutycznym będzie możliwość integracji z grupą rówieśników, a także w zależności od stopnia niepełnosprawności uczestniczenia we wspólnych wycieczkach terenowych. Przekazując dziecko do ośrodka rodzice otrzymają realną przerwę wytchnieniową.

Oferta stworzona przez Sanatoria Dolnośląskie oraz Fundację jest jednak nastawiona nie tylko na rodziców lub opiekunów narodzonych już dzieci. Ona sięga dalej, bo już do czasu przed narodzeniem takich dzieci. To jest rodzaj rewolucji, jakiej w Polsce nie doświadczaliśmy. Jak czytamy w ofercie ośrodka w Kudowie-Zdroju rodzice, którzy dowiadują się o niepełnosprawności mającego się narodzić dziecka, mogą skorzystać z pobytu w tym miejscu. Wówczas zostanie im zapewnione doradztwo oraz terapia. W zależności od potrzeb rodzice lub opiekunowie niepełnosprawnego dziecka będą mogli uzyskać wsparcie psychologiczne i edukacyjne, informacje medyczne dotyczące rehabilitacji oraz informacje o możliwości korzystania z przysługujących świadczeń (poradnictwo prawne).

Autorzy projektu podkreślają, że w odróżnieniu od innych działań przeznaczonych dla niepełnosprawnych, w tym przypadku, to rodzice są głównym podmiotem zainteresowania i wsparcia. W ofercie jest podkreślane, że to rodzice i opiekunowie są do ich dyspozycji 24 godziny na dobę, przez 360 dni, rok za rokiem. To wielki wysiłek fizyczny i psychiczny. Teraz, będą mogli, choć na kilka dni „odetchnąć”. W „Orliku” mogą skorzystać ze wsparcia psychoterapeuty, grupy wsparcia w postaci spotkań z innymi rodzicami, mają możliwość korzystania z sali fitness i jaskini solno-jodowej oraz oczywiście możliwość leśnych spacerów i wycieczek.

Dzięki realizacji zadania rodzice lub opiekunowie, którzy wzięli na siebie obowiązek opieki wychowania niepełnosprawnego dziecka otrzymają możliwość regeneracji fizycznej i psychicznej. Minimalny czas pobytu w ośrodku wynosi 4 dni, a maksymalny 21 dni. Beneficjent może skorzystać z oferty kilkukrotnie, przy czym łączny czas pobytu nie może być dłuższy niż 21 dni w roku.

Choć głównym podmiotem są rodzice, to Szpital „Orlik” zapewnia także wsparcie medyczne, rehabilitacyjne i psychologiczne dzieci. Personel zatrudniony w „Orliku” posiada długoletnie doświadczenie w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi. Kadra medyczna to lekarze specjaliści z zakresu rehabilitacji medycznej, onkologii, pediatrii. Fizjoterapeuci mają bogate doświadczenie w opiece nad dziećmi z niepełnosprawnościami. Zatrudnione tam pielęgniarki, opiekunowie, nauczyciele, rehabilitanci są osobami z wysokim stopniem empatii, posiadają kompetencje pomocne w organizacji zajęć dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną jak i ruchową. Większość personelu ma wieloletnie doświadczenie, więc poza wiedzą teoretyczną ma bardzo szeroką wiedzę praktyczną. Szpital „Orlik” jest w stanie zapewnić dzieciom szereg zajęć z zakresu terapii zajęciowej (tj. zajęcia plastyczne, zajęcia lepienia z gliny, rękodzieło, muzykoterapia itp.), integrację z innymi dziećmi i wymianę doświadczeń rodziców dzieci niepełnosprawnych, fizjoterapię, rehabilitację, opiekę psychologa, zajęcia terenowo-krajoznawcze.

Aby skorzystać z oferty, należy wypełnić formularz, do pobrania ze strony: www.sanatoria-dolnoslaskie.pl/opieka-wytchnieniowa.  Informacje i kontakt: tel. 74 86 632 62, e-mail: opieka-wytchnieniowa@sanatoria-dolnoslaskie.pl

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama