Reklama

    Nowy numer 13/2023 Archiwum

Trzy klucze do ekologii

To była pierwsza w naszym regionie konferencja, podczas której kapłani zostali zachęceni do uświadamiania wiernych w sprawach ekologicznych. Miejsce, gdzie się odbyła, też było niecodzienne.

Zakład Gospodarki i Usług Komunalnych w Lubaniu zaprosił duchownych oraz przedstawicieli 14 gmin z rejonu Lubania na I Konferencję Szkoleniową Duchowieństwa. Była ona poświęcona systemowi gospodarki odpadami komunalnymi na obszarze działania Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Lubaniu.

Chodziło w niej przede wszystkim o to, żeby poprzez stałe podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców efektywność rzeczonych instalacji rosła. – Gdy kilka lat temu weszła w życie ustawa o gospodarowaniu odpadami komunalnymi, 14 gmin z naszego regionu podjęło bardzo przemyślaną, historyczną i – jak dzisiaj widzimy – trafną decyzję o budowie naszej Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych – mówił Michał Turkiewicz, prezes ZGiUK w Lubaniu.

– W tym okresie podjęliśmy szereg działań związanych z budową nie tylko samego RIPOK-u, ale całego systemu zbiórki odpadów komunalnych. Dzisiaj możemy być dumni z tego, że jest to jedna z najnowocześniejszych instalacji w kraju. Jednak jesteśmy świadomi, jak bardzo ważnym ogniwem tego systemu jest edukacja ekologiczna. Bez niej nie ma właściwego funkcjonowania systemu i nie będzie zamierzonych efektów. Edukujemy chyba wszystkie grupy społeczne: dzieci, młodzież, dorosłych. Wydajemy materiały edukacyjne, organizujemy konferencje i dni otwarte, przyjeżdżają do nas młodsi i starsi, koła gospodyń i strażacy... – wymieniał.

Zaznaczył jednocześnie, że od kilku lat chciał „w ten system edukacji włączyć bardzo ważną grupę społeczną, jaką są kapłani”, ponieważ to oni mają możliwość kształtowania sumień i postaw wiernych. – Podzieliłem się tą myślą z dziekanem lubańskim, włączył się w to też Urząd Marszałkowski i wspólnie organizujemy pierwszą konferencją szkoleniową dla duchowieństwa o systemie gospodarki komunalnej – tłumaczył prezes. Arkadiusz Słowiński, burmistrz Lubania, stwierdził, że zaproszenie księży może na pierwszy rzut oka zaskakiwać. – Bo wydawać by się mogło, że nie ma na świecie nic „bardziej świeckiego” niż śmieci. Jednak wiemy, że cieszycie się ogromnym autorytetem i często ludzie przychodzą po pomoc najpierw do was. Możecie wpłynąć na zmianę myślenia wielu osób – mówił samorządowiec. Pretekstem do zorganizowania konferencji była czwarta rocznica ogłoszenia encykliki papieża Franciszka Laudato Si’. Główną prelekcję podczas konferencji wygłosił ks. dr Bogusław Wolański.

– Dziennikarze pytali mnie przed spotkaniem, dlaczego jako Kościół włączamy się w kwestie ekologii. Ale to nie tak, że my się dopiero włączamy. Kościół od zawsze uczył, że Bóg oddał nam ziemię w zarząd i musimy nią dobrze gospodarować. Autor psalmu 148 bardzo pięknie pokazuje nam, po co w ogóle powstał świat – po to, by chwalił Pana. Źródłem niszczenia Ziemi jest grzech, nasze dążenie do partykularnego, nieliczącego się z innymi ludźmi używania zasobów. Dlatego Ojciec Święty używa sformułowania stworzonego przez papieża Jana Pawła II o potrzebie „nawrócenia ekologicznego”. Chcąc zapamiętać przesłanie płynące z encykliki Laudato Si’, warto utrwalić trzy słowa, które sprawią, że będziemy mogli razem dbać o przyrodę: wspólnota, wdzięczność i bezinteresowność. Wspólnota, bo tylko działając wspólnie, nie będziemy egoistami i będziemy myśleć o innych. Wdzięczność, bo jest to uznanie, że świat jest darem otrzymanym z miłości Ojca. A bezinteresowność, bo tylko gotowość do wyrzeczeń oraz wielkoduszne gesty zmieniają nas i świat dookoła. Nawet jeżeli po ludzku coś stracimy, Bóg później nam odda w bardzo piękny, obfity i nieraz zaskakujący sposób – mówił ks. dr Bogusław Wolański. Konferencja odbyła się pod patronatem biskupa legnickiego Zbigniewa Kiernikowskiego.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Reklama

Zapisane na później

Pobieranie listy