Nowy Numer 38/2020 Archiwum

Na Twoje słowo, Panie przejdź do galerii

Pod takim hasłem 10 lat posługi biskupiej przeżył bp Marek Mendyk. W niedzielę w rodzinnej Głuszycy świętował swój jubileusz.

Rodzina, przyjaciele, znajomi księża i głuszyczanie modlili się w intencji jubilata. Niespodzianką dla biskupa była obecność scholi z parafii pw. św. Jerzego w Dzierżoniowie, w której pracował jako wikariusz. Jak mówił, dzięki tej wspólnocie odkrywał liturgię.

Proboszcz parafii pw. Chrystusa Króla, ks. Sławomir Augustynowicz, witając jubilata i wiernych, przypomniał słowa listu sprzed 10 lat. Ksiądz Marek Mendyk skierował go do wspólnoty parafialnej tuż po nominacji.

„W Głuszycy się urodziłem, wzrastałem. Tu rodziło się moje powołanie do kapłaństwa i biskupiej posługi. Uczucia, jakie mi w tych dniach towarzyszą, podpowiadają, aby ze szczególną wdzięcznością odnieść się do osób, które Pan Bóg postawił na mojej drodze życia. Zawsze w takich chwilach modlitwą ogarniam moich rodziców i rodzeństwo, a także kolegów i koleżanki z podwórka i z lat szkolnych, sąsiadów, wspaniałych nauczycieli oraz duszpasterzy”.

Wszystkim tym osobom dziękował również 10 lutego podczas Eucharystii, szczególnie zaś mamie Genowefie i rodzeństwu.

Przedstawiciele władz miasta z burmistrzem Romanem Głodem dziękowali biskupowi Mendykowi za nieustanną duchową obecność w gminie i podejmowane inicjatywy na rzecz mieszkańców. Przekazali nadany mu przez Radę Miasta honorowy tytuł Zasłużony dla Miasta i Gminy Głuszyca.

Życiorys

Bp Marek Mendyk urodził się 18 marca 1961 roku w Głuszycy. Tam również uczęszczał do Szkoły Podstawowej nr 2. Po jej ukończeniu rozpoczął naukę w Technikum Chemicznym w Żarowie.

W 1981 roku, po zdaniu egzaminu dojrzałości, rozpoczął formację w Metropolitalnym Wyższym Seminarium Duchownym oraz studia w Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu. W 1987 roku ukończył studia, uzyskując stopień magistra teologii z zakresu teologii pastoralnej.

Święcenia prezbiteratu przyjął 23 maja 1987 roku w archikatedrze wrocławskiej z rąk ówczesnego metropolity wrocławskiego kard. Henryka Gulbinowicza.

Po święceniach pracował jako wikariusz w parafii pw. św. Jerzego w Dzierżoniowie. W 1991 roku został skierowany na studia specjalistyczne w Instytucie Teologii Pastoralnej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w zakresie: katechetyka. Studia te ukończył 21 marca 1995 roku obroną pracy doktorskiej pod tytułem: “Liturgiczny wymiar katechezy w świetle katechetycznych dokumentów Kościoła po Soborze Watykańskim II”.

Po ustanowieniu przez papieża Jana Pawła II w 1992 roku diecezji legnickiej został inkardynowany do tejże diecezji.

Od roku 1995 pełnił funkcję dyrektora Wydziału Katechetycznego Legnickiej Kurii Biskupiej. Od tego czasu jest również wykładowcą katechetyki w Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu – studia w Legnicy.

W latach 2001-2005 pełnił funkcję wicerektora Wyższego Seminarium Duchownego ds. studiów. W latach 2002-2006 był dyrektorem Diecezjalnego Centrum Edukacyjnego. W diecezji pełnił również funkcję wizytatora ds. nauczania religii i koordynatora fundacji “Dzieła Nowego Tysiąclecia”.

W 2008 roku został mianowany przez biskupa legnickiego diecezjalnym duszpasterzem osób niepełnosprawnych oraz opiekunem duchowym Młodzieżowej Orkiestry Diecezji Legnickiej i asystentem kościelnym Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Młodzieżowej Orkiestry “Sursum corda” w Legnicy.

Papież Benedykt XVI 24 grudnia 2008 r. mianował ks. Marka Mendyka biskupem pomocniczym diecezji legnickiej. Święcenia biskupie nominat przyjął 31 stycznia 2009 roku w katedrze legnickiej z rąk biskupa legnickiego Stefana Cichego.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Polecane filmy

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama