Nowy numer 48/2020 Archiwum

Za rok we wrześniu

Siostra Iwona Hałamuszko CSMM mówi o roli kobiet w dziele ewangelizacji, prezencie jubileuszowym i sekrecie świętych.

Jędrzej Rams: Liturgiczne wspomnienie św. Marii Magdaleny będzie miało odtąd rangę święta. Jak na tę wieść zareagowały siostry magdalenki od pokuty?

S. Iwona Hałamuszko CSMM: Bardzo ucieszyła nas ta decyzja. Dla nas jest to jednocześnie wyraz tego, że właśnie ta święta jest obecna w świadomości ludzi Kościoła i w liturgii, że jest doceniona jako ta, która pierwsza ujrzała Jezusa zmartwychwstałego i to od Niego otrzymała polecenie, aby pójść do uczniów i powiedzieć im, że On żyje. Już od dawna była w tradycji Kościoła nazywana Apostołką Apostołów lub Orędowniczką Bożego Miłosierdzia. Nasze Zgromadzenie Sióstr św. Marii Magdaleny od Pokuty już kilka lat wcześniej podjęło starania w Stolicy Apostolskiej o podniesienie jej wspomnienia liturgicznego do rangi uroczystości w naszych wspólnotach zakonnych. Takie pozwolenie otrzymałyśmy i w naszych domach obchodzimy uroczystość św. Marii Magdaleny.

Jak Siostry odczytują to wydarzenie?

Odczytujemy je w perspektywie wiary, naszego charyzmatu oraz w perspektywie znaków współczesnego świata i jego potrzeb. Z pewnością jest to podkreślenie roli kobiet w dziele ewangelizacji. Papież Franciszek nieustannie wzywa również nas, osoby konsekrowane, do aktywnego zaangażowania w ewangelizację, wychodzenia do biednych i potrzebujących. I my, siostry magdalenki od pokuty, chcemy na to wezwanie odpowiadać. Podkreślenie postaci naszej patronki, głoszącej orędzie o zmartwychwstałym Panu, jeszcze bardziej motywuje nas do apostolatu. Idąc jej śladami, chcemy głosić słowa przebaczenia i miłosierdzia Bożego wszystkim ludziom zagubionym. Obecnie spotykamy się z wieloma formami ubóstwa oraz biedy materialnej, duchowej czy moralnej. Chcemy wychodzić do ludzi, którzy zeszli z dróg Bożych przykazań, i pomóc im wrócić. Wzorem św. Marii Magdaleny chcemy ich doprowadzać do spotkania z Jezusem, do doświadczenia uzdrawiającej mocy Jego obecności.

Czy to jest rodzaj prezentu przed wielkimi uroczystościami jubileuszowymi?

Tak to też przyjmujemy. Trwają przygotowania do jubileuszu 700-lecia pobytu sióstr magdalenek od pokuty w Lubaniu, który będziemy obchodziły w 2020 roku. Obecny, 6. już rok nowenny przed jubileuszem przebiega pod hasłem: „Od pragnienia miłości do pełni życia. Sekret św. Marii Magdaleny”. Święto liturgiczne i Rok Jubileuszowy nie są zbiegiem okoliczności, odczytujemy te wydarzenia jako wyraźne działanie Ducha Świętego we wspólnocie Kościoła.

To jednak nie wszystkie radości, jakimi żyją siostry i Lubań...

Tak, chcemy też dzielić się radością, jaką jest decyzja Stolicy Apostolskiej o nadaniu miastu Lubań patronatu św. Marii Magdaleny. Warto przypomnieć, że już dwa lata temu lubańskie Stowarzyszenie „Siódme Niebo” podjęło starania o reaktywację wspomnianego patronatu. Kroniki z XVI w. wspominały, że św. Maria Magdalena już wówczas patronowała Lubaniowi. Starania podjęte przez burmistrza przy naszym zaangażowaniu, a następnie starania biskupa legnickiego zaowocowały zgodą Stolicy Apostolskiej. Uroczystości nadania patronatu zostały ustalone na 24 września 2017 roku. Czas dzielący nas od tej daty jest potrzebny, by mieszkańcy Lubania i okolic poznali raz jeszcze postać św. Marii Magdaleny. Planujemy konkursy plastyczne, recytatorskie, wystawy sztuki o naszej patronce. Przygotowaniu od strony kulturalnej będzie towarzyszyło przygotowanie duchowe i religijne. W ramach 9-miesięcznej nowenny zostały zaplanowane katechezy, które bp Zbigniew Kiernikowski będzie głosił w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca, od grudnia zaczynając, o 19.00 w ratuszu miejskim w Lubaniu. W ten sposób chcemy pogłębić wiarę i dobrze przygotować się do tak ważnego wydarzenia.

Szykują się więc pracowite lata...

Pracy będzie sporo, ale i nie mniej radości. Co może bardziej cieszyć zgromadzenie, którego patronka została tak zaakcentowana? Obecność sióstr magdalenek od pokuty w jednym miejscu przez 700 lat jest znakiem, że nasz charyzmat wynagradzania modlitwą i pokutą za grzechy świata, a zwłaszcza kobiet, jest stale aktualny. Charyzmat realizujemy poprzez wiele zadań. Jednym z nich jest działalność Ogniska Wychowawczego dla Dziewcząt w Lubaniu. Rozbudowa tego domu, którą kontynuujemy, świadczy o coraz większej potrzebie opieki nad dziewczętami. Chcemy wychodzić naprzeciw tym potrzebom, aby wnosić w ludzkie życie nadzieję wypływającą z prawdy o zmartwychwstaniu Jezusa – On żyje i chce, by każdy w Nim miał życie. •

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Polecane filmy

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama