Nowy numer 44/2020 Archiwum

Trwa niepowtarzalny konkurs!

Chcesz, żeby to twoje zdjęcie zdobiło przyszłoroczne pocztówki pielgrzymkowe? Przeczytaj!

Redakcja "Gościa Legnickiego" oraz organizatorzy XXI Pieszej Pielgrzymki Legnickiej zapraszają do udziału w niecodziennym konkursie.

Wystarczy przesłać na nasz adres e-mail zdjęcia zrobione w czasie tegorocznej pieszej pielgrzymki na Jasną Górę. Warto, bo nagroda jest absolutnie niezwykła. Organizatorzy pielgrzymki zobowiązali się, że zwycięskie zdjęcie trafi ... na kartki pielgrzymkowej poczty. Każdego roku jest wysyłanych po kilka tysięcy takich pocztówek.

My ze swojej, redakcyjnej, strony również przygotowaliśmy nieco upominków.

Oto pełny regulamin... i do dzieła. Czekamy!

 

Konkurs na najpiękniejsze zdjęcie z XXI Pieszej Pielgrzymki Legnickiej.

SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN KONKURSU

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem konkursu jest Wydawnictwo Kurii Metropolitalnej „Gość Niedzielny” oraz organizatorzy Pieszej Pielgrzymki Legnickiej.
 2. Adres organizatora: „Gość Niedzielny” oddział w Legnicy, ul. Jana Pawła II nr 1
 3. Data rozpoczęcia konkursu: 24.08.2013 r.
 4. Termin nadsyłania prac: do 18.09.2013 r.

Konkurs adresowany jest do osób uczestniczących w tegorocznej Pieszej Pielgrzymce Legnickiej. Uczestnicy muszą spełnić wszystkie następujące warunki:

 1. Posiadać pełną zdolność do czynności prawnych, a w przypadku osób niepełnoletnich udział w konkursie powinien zgłosić opiekun prawny.
 2. Przesłać na adres wskazany w „Postanowieniach ogólnych” pkt. 2 pracę konkursową.
 3. Uczestnicy nie są pracownikami Organizatora ani nie są członkami rodzin pracowników Organizatora.
 4. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody (licencji) na nieodpłatne przechowywanie i wykorzystywanie przez Organizatora nadesłanych prac. Redakcja nie odsyła nadesłanych prac.
 5. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przechowywanie danych osobowych uczestników w celach reklamowych i marketingowych.
 6. Nadesłane prace muszą być w całości stworzone przez osoby zgłaszające i nie mogą naruszać autorskich praw majątkowych osób trzecich.

III. ZASADY KONKURSU

 1. Udział w konkursie następuje przez przesłanie na adres wskazany w „Postanowieniach ogólnych” pkt. 2 zdjęcia przedstawiającego Pieszą Pielgrzymkę Legnicką.
 2. Sposób nadsyłania prac: w formie elektronicznej na adres legnica@gosc.pl lub w kopercie na adres widniejący jako adres redakcji.
 3. Uczestnik konkursu może przesłać tylko jedno zgłoszenie i zdobyć tylko jedną nagrodę.
 4. Oceny nadesłanych prac dokonuje powołana przez Organizatora komisja. Posiedzenie komisji zwołuje jej przewodniczący.

IV. NAGRODY

 1. Organizator przyzna nagrody za trzy pierwsze miejsca, kolejno:

I miejsce – nagroda od Gościa Legnickiego; Prezentacja zdjęcia na pocztówkach XXII Pieszej Pielgrzymki Legnickiej;

II miejsce – nagroda od Gościa Legnickiego;

III miejsce – nagroda od Gościa Legnickiego;

 1. Lista laureatów nagród zostanie opublikowana na łamach tygodnika „Gość Legnickiego” w numerze na 29 września 2013 r.
 2. Nagrody zostaną wręczone laureatom osobiście w czasie epilogu Pieszej Pielgrzymki Legnickiej 21 września 2013 r., lub przesłane na adres podany w zgłoszeniu, na koszt Organizatora.
 3. Nagrodzone prace zostaną opublikowane na łamach „Gościa Legnickiego” w terminie ustalonym przez Organizatora.

V. DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

 1. Warunkiem udziału w konkursie jest dołączenie danych osobowych: imię, nazwisko, adres zamieszkania.
 2. Osoby biorące udział w konkursie zgadzają się, w przypadku wygrania nagrody, na opublikowanie imienia i nazwiska oraz miejscowości na łamach „Gościa Niedzielnego”.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu. Zgłoszenie się do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 2. Organizatorowi przysługuje wyłączne prawo do:
  1. ustalenia zadań konkursowych,
  2. wyboru uczestników konkursu,
  3. wyłonienia zdobywców nagród na podstawie zasad określonych w niniejszym regulaminie.
 3. Spory odnoszące się i wynikające z konkursu będą rozwiązywane przez Organizatora konkursu.
 4. Wszelkie decyzje Organizatora będą wiążące i ostateczne.
 5. Organizator nie jest odpowiedzialny za niedostępność konkursu wskutek problemów z przesyłaniem prac konkursowych, nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę materiałów lub uszkodzenia powstałe nie z winy Organizatora.
 6. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w konkursie.
 7. Organizator ustanawia konto korespondencyjne: legnica@gosc.pl dla wszelkiej korespondencji związanej z konkursem.
 8. Organizator nie bierze odpowiedzialności za naruszenie przez uczestników konkursu autorskich praw majątkowych osób trzecich.

 

 

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Polecane filmy

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama