Nowy numer 48/2020 Archiwum

O świętowaniu niedzieli w Warszawie

Społeczny Ruch Świętowania Niedzieli jest obecny w wielu debatach nad świątecznym charakterem niedzieli.

Po sukcesie, bo inaczej nie można mówić o niedawnej konferencji w Senacie RP, Społeczny Ruch Świętowani Niedzieli ma kolejne powody do zadowolenia. Najnowszym dziełem w którym wezmą udział członkowie Społecznego Ruchu Świętowania Niedzieli jest sympozjum naukowe pod hasłem „Niedziela wspólnym dobrem” zaplanowane na 25 lutego na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Organizuje je Sekcja Teologii Pastoralnej Wydziału Teologicznego UKSW.

- Myśl o zorganizowaniu sympozjum pojawiła się już dwa lata temu, w trakcie pisania przeze mnie rozprawy habilitacyjnej na temat Dzień Pański w życiu katolików w Polsce. Najpierw chciałem je zorganizować na poziomie seminarium duchownego diecezji warszawsko-praskiej w którym również wykładam. Pomyślałem jednak o szerszym zakresie zarówno prelegentów jak i słuchaczy i dlatego jest ono realizowane na poziomie UKSW. Moim zamysłem jest też aby sympozjum stanowiło pewną przestrzeń spotkania osób, dla których świętowanie niedzieli jest czymś ważnym i które będą chciały dalej podejmować działania dotyczące tej problematyki. Wszystkie osoby do których się zwróciłem popierały inicjatywę sympozjum – opowiada Ks. Tomasz Wielebski z Sekcji Pastoralnej Wydziału Teologicznego UKSW. - Uważam kryzys świętowania niedzieli za jedno z najważniejszych wyzwań, przed którym staje Kościół w Polsce. Dobre przeżycie niedzieli to sprawa fundamentalna świadcząca o właściwie rozumianej przez katolików swojej tożsamości – dodaje kapłan.

O świętowaniu niedzieli w Warszawie   Mat. prasowe UKSW Sympozjum będzie składać się z trzech części. W pierwszej będą przedstawione wybrane wyniki badań socjologicznych dotyczące przeżywania niedzieli przez Polaków. Zostanie też przedstawiona pewna symulacja ekonomiczna dotycząca ewentualnych zysków i strat wynikających z zakazu handlu w niedzielę. Zostanie pokazane też jak wygląda kwestia handlu w niedziele w Austrii. W części drugiej zostaną przedstawiano różne argumenty (teologiczne i psychologiczne, prawne) przemawiające za koniecznością świętowania niedzieli i płynących z tego owoców.

- Oczywiście, że dla osób wierzących argumenty natury teologicznej są najważniejsze, ale w społeczeństwie pluralistycznym trzeba też odwoływać się do argumentów natury pozateologicznej – tłumaczy ks. Tomasz Wielebski, organizator sympozjum.

W części trzeciej zostanie przedstawione stanowisko NSZZ Solidarność i dwóch Konfederacji Pracodawców dotyczące handlu w niedzielę. PIH różni się w tym względzie od POHiD. Organizatorzy mają nadzieję, że ta dwubiegunowość będzie zaczynem merytorycznej dyskusji. Ukazana zostanie też działalność Społecznego Ruchu Świętowania Niedzieli z Legnicy. Tę wygłosi ks. prof. dr hab. Bogusław Drożdż, dyrektor Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Legnickiej im. Jana Pawła II.

 

PLAN SYMPOZJUM „Niedziela wspólnym dobrem”

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa

Aula Schumana

25.02.2013 r.

11.00 Rozpoczęcie sympozjum

Ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński – Rektor UKSW

Kard. Kazimierz Nycz – Arcybiskup Metropolita Warszawski, Wielki Kanclerz Wydziałów Kościelnych UKSW

Abp Henryk Hoser SAC – Biskup Warszawsko-Praski

Abp Wiktor Skworc – Metropolita Katowicki

Dorota Czudowska – Senator RP

Tadeusz Cymański – Poseł Parlamentu Europejskiego

Piotr Duda – Przewodniczący NSZZ Solidarność

 

Część I

NIEDZIELA DZIŚ

Prowadzenie: red. Zbigniew Nosowski

11.30 Niedziela pomiędzy sacrum i profanum, prof. dr hab. Elżbieta Firlit (SGH)

11.50 Ekonomiczne aspekty pracy w niedziele, dr Andrzej Fesnak (SGH)

12.10 Zasady prawne godzin pracy w handlu austriackim, Franc Brantner

12.30 Przerwa

Część II

DLACZEGO (NIE)DZIELA?

Prowadzenie: red. Marcin Przeciszewski

13.00 Teologiczne podstawy świętowania niedzieli, ks. dr Tomasz Wielebski (UKSW)

13.15 Wartość niedzieli w aspekcie psychologicznym, dr Tomasz Janus (UKSW)

13.30 Ochrona prawna niedzieli. Próba uzasadnienia, prof. dr hab. Aniela Dylus (UKSW)

Część III

CO DALEJ Z NIEDZIELĄ?

Prowadzenie: O. prof. dr hab. Andrzej Potocki OP (UW)

13.45 Zysk nie za wszelką cenę, Waldemar Nowakowski (PIH)

14.00 Stanowisko Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji, Andrzej Maria Faliński (POHiD)

14.15 Solidarność wobec prawa do wolnej niedzieli, Alfred Bujara (NSZZ Solidarność)

14.30 Społeczny Ruch Świętowania Niedzieli, ks. dr hab. Bogusław Drożdż (PWT Wrocław)

14.45 Dyskusja

15.30 Zakończenie

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Polecane filmy

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama