Pogranicznicy na tropie

W Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych w Lubaniu odbyło się dwudniowe szkolenie przewodników psów służbowych. Podpisano porozumienie pomiędzy OSS i GOPR-em.

Jak informuje mjr SG Joanna Woźniak, naczelnik Wydziału Prezydialnego OSP SG w Lubaniu, idea szkolenia służb kynologicznych narodziła się w ubiegłym roku w Gdyni i zapoczątkowana została przez Wojskowy Ośrodek Medycyny Prewencyjnej Wojska Polskiego.

- To tam komendant Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu,  płk SG Artur Wąsowski, podjął się kontynuacji integrowania służb kynologicznych w Polsce w zakresie szkolenia i współpracy poprzez organizację „Trop-u 2012” - wyjaśnia Joanna Woźniak.

Celem szkolenia było wypracowanie procedur oceny przewodnika z psem służbowym w tzw. pracy węchowej. Wśród zaproszonych gości znaleźli się, poza przedstawicielami z jednostek organizacyjnych Straży Granicznej, reprezentanci Wojska Polskiego, policji, Izby Celnej, Służby Więziennej, Straży Ochrony Kolei, Grupy Karkonoskiej Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz Polskiego Związku Instruktorów i Przewodników Psów Służbowych.

W spotkaniu uczestniczył również weterynarz Michał Właziński, starszy inspektor Granicznego Inspektoratu Weterynarii w Warszawie. W swoim wystąpieniu przybliżył działalność podległego sobie inspektoratu, ze szczególnym uwzględnieniem procedur dotyczących odprawy granicznej zwierząt.

Spotkanie podzielone zostało na dwa bloki tematyczne, obejmujące zagadnienia teoretyczne oraz część praktyczną zrealizowaną w formie prezentacji zasad dokonywania oceny przewodnika z psem przez poszczególne służby uczestniczące w szkoleniu.

Zaplecze logistyczne środka, a przede wszystkim pracownie osmologiczne, place ćwiczeń i znajdujące się na terenie Ośrodka pojazdy (m. in. samolot powietrzno-desantowy przystosowany do szkoleń kynologicznych oraz wagon osobowy PKP) stanowiły doskonałą okazję do pokazania praktycznych umiejętności pracy przewodnika z psem służbowym.

W ramach części teoretycznej, spotkanie uświetnił swoim wykładem monograficznym dr ppłk SG Wojciech Grobelski z Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie, przedstawiając „Rys historyczny wykorzystania psów w formacjach mundurowych”.

Na zakończenie spotkania, uczestnicy zobowiązali się do kontynuowania międzyresortowych spotkań kynologicznych. Podczas otwarcia szkolenia odbyło się uroczyste podpisanie porozumienia pomiędzy Ośrodkiem a Górskim Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym Grupą Karkonoską.

Porozumienie ze strony GOPR podpisał Olaf Grębowicz, natomiast Ośrodek reprezentował jego komendant - płk SG Artur Wąsowski. Wymiernym efektem podpisanego porozumienia będą prowadzone przez kadrę  Ośrodka szkolenia kynologiczne dla ratowników GOPR oraz ich czworonożnych podopiecznych.

Rozszerzenie dotychczasowej współpracy z ratownikami GOPR było możliwe dzięki aprobacie komendanta głównego SG dla nowej formy działalności dydaktycznej Ośrodka.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..